Følg oss

Nasjonalparksenter

11/07-2011

Nasjonalparksenter

Kunnskap tar vare på naturen

Statens naturoppsyn har en naturveileder med kontor knyttet til Hardangervidda natursenter Eidfjord. Veilederens hovedoppgave er å informere om naturen i nasjonalparken og resten av Hordaland. Slik ønsker vi å inspirere folk til å bruke, oppleve og få kunnskap om den fantastiske naturen vi har i Norge.

Kunnskap og gode opplevelser utendørs vil gi et grunnlag for å ta vare på naturen for kommende generasjoner. Vi har alle et ansvar for å handle slik at naturen forvaltes på en bærekraftig måte.

Naturveilederen tilbyr også undervisningsopplegg for skoleklasser eller andre grupper på natursenteret. Alle opplegg er forankret i læreplanen for barne- og ungdomstrinnet. Det er også mulighet for foredrag om utviklingen av landskapet etter istiden med flotte bilder fra Hardangervidda.

Har du lyst, kan du også følge en natursti i Øvre Eidfjord med poster som forteller litt om menneskenes tidligere bruk av naturen.  

Om de norske nasjonalparksentrene: 

 

  • Det finnes 14 sentre i Norge.
  • Har informasjonsansvar for friluftsliv og allemannsrett i og rundt nasjonalparker.
  • Informerer om aktuelle tema fra miljøforvaltningen.
  • For mer informasjon, gå til www.nasjonalparksenter.no

Kartet viser hvor sentrene ligger.