Følg oss

NasjonalparksenterNational Park Information CentresNationalparkzentrumNationaal Park Centre

Følg oss på Facebook

Tips en venn!

Hardangervidda nasjonalpark

Det største høyfjellsplatået i Nord-Europa

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i Norge og et unikt høyfjellsområde. Området har et betydelig artsmangfold og er et møtepunkt for arter mellom nord og sør, øst og vest. Vidda er  levested for den største stammen av villrein, og huser også andre sårbare arter, som for eksempel fjellrev.

Antall dyr begrenses av tilgangen på vinterbeite. Målet for forvaltningen er derfor å stabilisere antall dyr til beiteressursene vinterstid.

Nasjonalparken er et flott turområde. Her er det også gode muligheter for fiske, jakt og bærplukking. Allemannsretten gir tilgang både til fots, på ski eller til hest. Det er mulig å overnatte i telt og på turisthytter.

Motorferdsel er generelt forbudt etter motorferdselloven. For enkelte nytteformål er det tilatt i henhold til vernereglene for nasjonalparken. Disse finner du på lovdata.no under lokale forskrifter for nasjonalparker.

De slakke formasjonene på vidda er gammel havbunn som er kommet fram etter isens slitasje gjennom millioner av år. Rester av fjellet over kan ses i Hårteigen, men også under Hardangerjøkulen. Berggrunnen på vestvidda er rik på kalk og gir derfor stor variasjon i plantelivet. Plantene gir et godt grunnlag for dyreliv. Mange fugler hekker her og lemen er et fargerikt innslag på en tur i fjellet.

 

Velkommen inn i Hardangervidda nasjonalpark!

Fylker: Buskerud, Hordaland og Telemark
Opprettet: 10.04.1981
Totalt areal: 3422 km2